Õpileping – Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Aine Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud raames peame seadma endale aine eesmärgid. Minu omad on selles postituses ära toodud.

Teema – Soovin selle aine raames õppida:

Mind huvitab õpikeskondade teoreetiline taust, millal, miks ja kuidas on nende kasutamine eesmärgipärane, mis on nende nõrkused ja tugevused.  Samuti kuidas valida õpikeskkonda, mille puhul on teada, et seda kasutatakse rohkem kui ühe kursuse läbi viimiseks ehk siis kuidas teha pikaajaliselt etteulatuvaid otsuseid. Tahan näha, et õpikeskkonnad teevad õpetaja elu lihtsamaks, mitte vastupidi.

Eesmärgid –Minu õpiprojekti eesmärgid on järgmised:

Minu eesmärgid aine raames on

  1. saada ülevaade õpikeskkondadest, mida saan järgmiste eesmärkide täitmisel kasutada
  2. rakendada saadud teadmisi ja oskusi kooli situatsioonis
    1. teha koostööd ühe õpetajaga (võimalusel matemaatika õpetaja), kes võtab ühe õpikeskkonna kasutusele/testimisele,
    2. leida/luua õpikeskkond, mis toetab õpetaja õpetmist ja tema õpilaste õppimist,

Strateegiad – Eesmärgi täitmiseks teen järgmised tegevused:

Kuna ma ei tööta otseselt ühes koolis, vaid käin mitmete õpetajate tunde vaatamas erinevates koolides*, siis uurida nende vajadusi antud teemal ja leida õpetaja, kellel oleks minust enim kasu ja kes oleks koostööst huvitatud.

Uurida ja enda jaoks mõtestada õpikeskkondade ja – võrgustike vajadust ja võimalusi.

Vahendid/ressursid – Eesmärgid saavutan kasutades järgmisi vahendeid:

Vahenditena kasutan aine kirjanduses olevaid artikleid, kui kodutööd ei tee nende kõiki põhjal, siis vähemasti diagonaalis sirvida ka neid ja enda jaoks huvitavamad leiud üles märkida *.doc faili, kuhu selle ainega seonduva nii ehk naa märgin.

Proovin ka võimalikult palju lugeda kursusekaaslaste kodutöid. Tean, et nende kommenteerimine saab olema minu nõrk koht. Proovin ka sellele teadlikult tähelepanu pöörata.

Hindamine – Hindan enda sooritust järgmiste kriteeriumite alusel:

Üks õpetaja on koostöös leidnud vahendi, mis teeb tema eluõpetajana lihtsamaks (kasutab IKT lahendust otstarbeka vahendina). Saan eesmärgi täitmise edukuse teada, kui küsin tundide järgselt, kas ta soovitaks seda õpikeskkonda ka mõnele oma kolleegile (ehk siis kasutan tagasiside kõige olulisemat ja informatiivset arvuliselt mõõdetavat  küsimust). Eesmärk on, et ta vastaks 1-10 skaalal vähemasti 8.

Ülesande juhend leiab siit: https://opikeskkonnad.wordpress.com/opijuhis/mis-on-opileping/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s