Virtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid

Järgnev postitus on aine õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 1. kodutöö. 
Töö juhise ja selle teemalise lugemise leiab siit.

Tutvusin esmalt George Siemensi artikliga. Seejärel tutvusin õpikeskkonnaga Haiku Learning. Artiklis toob Siemens välja mitmeid õpikeskkondade nõrkusi, kuigi lõpus viitab ta Darren Cannelli artiklile ja ütleb, et paraku ei ole hetkel ka ühtki alternatiivi, mis õpikeskkondade puudused lahendaks (aasta oli siis 2004).

Ühe nõrkusena toob Siemens oma artiklis välja asjaolu, et iga uus keskkond võtab kasutamisele võtmise alguses kohanemise aega. Sama võin kinnitada ka HaikuLearningu testimisest. Alguses olin pisut segaduses, mis selle keskkonna võimalused on ja kus ning kuidas midagi teha. Õnneks oli alustades abiks keskkonda sisse ehitatud juhendatud harjutamine, mis olulisemad tegevused ette näitas. Mõne aja mööduses hakkas asi selginema ja sai tegeleda sisulise tutvumisega.

Üks esimesi asi, mis mulle kohe meeldis, oli kalender, kus on selgelt ja lihtsasti aru saadavalt näha, millal on erinevate tööde tähtajad ja millal on hindamisperioodid.

Samuti meeldis mulle, et ülesandeid on mitut erinevat tüüpi.

Üks on wikiprojekt, kus õpilased saavad koos luua lehekülje, kuhu saab lisada igat tüüpi andmeid alatest tekstist kuni videoni ja seda ka kujundada. See funktsioon tundub olevat heaks alternatiiviks Microsoft Publisherile. Eeliseks on see, et õpilased saavad seda igaüks oma arvutis muuta, ei vaja lisatarkvara ja tegemise jooksul on õpetajal kogu aeg võimalus vaadata kuidas õpilastel projekti tegemine läheb.

Üks tööde liik on veel failide saatmine/üles laadimine ja õpetaja saab tagasisidet anda nii failina kui takstina ja kohe seal samas anda ka hinde õpilase tööle erinevates skaalades. Sellel funktsiooni kasulikust näen vähem, sest eesti üldhariduskoolides tuleb hinded jooksvalt e-kooli või mõnda selle alternatiivi sisestada. Ja failidele tagasiside andmise mõttes ei erine see funktsioon kuidagi esmapilgul kuidagi variandist, kus õpilased saadavad faili õpetajale e-kirjana ja õpetaja saadab e-kirja vastu.

Üldiselt tundub Haiku Learning täitsa ok õpikeskkond. Kuid üldhariduskoolis, kus on kasutuses juba e-kool ja õpetajatel kooli meilid ei näe ma põletavat vajadust seda varianti kasutada. Ka Siemens toob välja oma artiklis, et kinnine õpikeskkond ei ole õpimise haldmiseks parim vahend, sest üks tööriist ei pea suutma kõike teha ja kui peakski, siis läheks see liiga keeruliseks. Olulisem oleks kasutada hoopis erinevaid võimalusi.

Ainus funktsioon, mis mulle väga meeldis ja mille pärast seda keskkonda kasutada soovitaksin, oli wiki projekt. Algklassides ja põhikoolis küll ei saa selle alternatiivi kasutada, aga gümnaasiumis ja ülikoolis saab selle asendada sellega, et õpilased teevad või täiendavad ise ühe wikipedia artikli eesti keelses wikipedias. Selliste õpikeskkondadega seoses tekib mul tihti küsimus, kas üks õpilane saab olla seotud mitme õpetajaga ja kes seda haldab. Siin sellist varianti ma ei leidnud.

See kodune töö pani mind väga mõtlema sellele, mis ma õpetajan teha või saavutada proovisin ja mis ma lõpuks tegin. Alguses proovisin leida keskkonda, kuhu interaktiivsed õpitegevused koondada nii, et seal saab anda kodutöid, tunnitöid ja lisalugemise materjale. Kuna ma teatud aja jookusl ei suutnud sobivat süsteemi leida (õpilased pidid selle käigus tegema mitmesse keskkonda ka kasutajad), siis andsin põhimõtteliselt loobumisvõidu ja tegin blogi*. Blogisse hakkasin üles panema linke, kirjelusi ja juhendeid tunni- ja kodutööde tegemiseks. Tundsin, et see lahendus töötas premini, õpilased ei pidanud kuskile sisse logima ja kuna blogi oli minu nimeline püsis see neil ka meeles :). Korra isegi ühe klassi õpilased arvasid, et ma võikski edaspidi kõik kodutööd ainult sinna üles panna.

Kasutatud kirjandus:

*’ Praeguseks on blogis alles ainult loogilist mõtlemist arendavad mängud, mida tundides mängisime.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s