Teine teema Personaalsed õpikeskkonnad

Ülesande juhis: https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/09/22/teine-teema-personaalsed-opikeskkonnad/

Personaalne õpikeskkond(PLE) on minu jaoks miski, mille olen mina ise loonud enda arengu toetamiseks.

Schaffert ja  Hilzensauer(2008) kirjeldavad PLE-d kui ühte veebilahendust, mille õppija on kasutusele võtnud ja kuhu ta saab ise kirjutada, mida ta on õppinud, reflekteerida ja salvestada erinevat sorti materjale, lisaks oleks hea kui saaks ka RSS voogu sainna suunata. Sarnase personaalse õpikeskkonnana töötavad ka meie blogid, kuhu oma õppimist jooksvalt reflekteerime ja oma õpitu koondamine.

Laanpere(2009) on toonud välja, personaalse õpikeskkonna tugevusena selle, et õpilane ei pea kohanema õpetaja valitud keskkonnaga vaid õpetaja koondab õpilaste personaalsed õpikeskkonnad ühte kohta. Nii saab õpilane oma õpikeskkonna luua selliseks nagu ta ise soovib ja õpetajal säilib kontroll õpilaste tegevuste üle. Laanpere toob PLE nõrkusena välja selle, et põhikooli õpilased ei pruugi veel olla piisavalt ennastjuhtivad õppijad, et sellinne lahendus neile sobiks.

Saan aru, et meie kursuses kasutavad õppejõud EduFeedr’t kui õpetaja tööriista, mis õppurite PLe-d kokku koondab. Õppijana ei tunne EduFeedr mind aitaks või toetaks, aga näen selle kasutegurit õppejõududele.

Varasemalt on minu personaalne õpikeskkond olnud pigem Windows 7  file explorer, kus olen salvstanud loengute konspektid, tehtud tööd ja muud õpingutega seotud failid. Kaks aastat pärast bakalaureuse lõppu olen neid faile avanud ainult korra, et otsida üles üks konkreetne fail. Praegustel õpingutel kasutusel olev blogi kui PLE tundub pikemas perspektiivis asjalikum.  Kõik õpingumärkmed on ühes kohas ja koondatud ühtseteks tekstideks või praktilised tööd on koos juhenditega, kuidas need tehtud on. Kujutan ette, et mõne aasta pärast oleks hea seda blogi uuesti lugeda ja õpitut meenutada. Usun, et pigem loen seda blogi uuesti kui faile, mis on arvutis ainete kaupa kaustades.

Minu personaalne õpikeskkond näeb välja sellinne:Minu personaalne õpikeskkond Oma personaalset õpikeskkonda kaardistades sain aru, et see on siiski pigem juhuslikult tekkinud või pealesurutud süsteemisdest koosnev(õppejõudude kasutatavad keskkonnad). Arenguruumi on selle süsteemsemaks loomise ja teadlikult kujundamise näol kõvasti.

 

Kasutatud kirjandus:

Pata, K., Laanpere, M. (Eds.) (2009). Tiigriõpe: haridustehnoloogia käsiraamat. Tallinn: TLÜ informaatika instituut (ptk 1.7)

Schaffert, S., Hilzensauer, W. (2008). On the way towards personal learning environments: seven crucial aspects. Elearning papers.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s