Õpiobjekti mõiste ja õppematerjalide levitamise vahendid

Ülesande juhend asub siin: https://oppematerjalid.wordpress.com/2016/02/08/esimene-teema-opiobjekti-moiste-ja-oppematerjalide-levitamise-vahendid-4/


Õpiobjektide repositooriumid on põnev teema, sest tänapäeval on IKT vallas palju võimalusi, millest me teadlikud ei ole või mida me isegi soovida ei oska. Kui tahta kõigega kursis olla või kui on soov mingit kindlat probleemi lahendada või mingit teemat käsitleda, siis lihtsalt google otsinguga võibki erinevaid vahendeid otsima jäädagi.

Valisin esimeseks testitavaks objektiks valisin liitotsingu süsteemi GLOBE (http://www.globe-info.org). Kahjuks pidin pettuma, sest leht ei ole töökorras.

Järgmisena valisin Curriki (http://www.curriki.org).Natukene aega liikusin sellel lehel ringi. Sattusin ka sellisse juhuse otsa, kus õppematerjali all oli viide erakoolitusfirmale, kust endale leida õpetaja, kellega Skype teel koos teemasid õppida. Ei olnud just see, mida otsisin. See pani mind mõtlema sellele, kas õpetajad, kes minu koolis töötavad, kas nad läheksid sellele lehele õppematerjale otsima. Vastus oli “EI”. Mõni võib-olla läheks, aga 75% õpetajatest jätaksid keele tõttu selle tegemata.

Selle argumendi tõttu valisin Koolielu (http://www.koolielu.ee). Olen koolieluga tuttav. Meie tutvus ei ole aga väga põhjalik. Kui koolielu tänaval vastu kõnniks, siis me “Tere” vist ei ütleks. Olen kasutanud Koolielu seni töövahendite juhendite jaoks, et ma ei peaks neid ise alati tegema.

See kord otsustasin, et tutvun põhjalikult nende pakutava õppevaraga. Valisin aine, mis on minu arvates koolis üks suurimad väljakutseid – matemaatika.

Esiteks tutvusin õppevara otsimise loogikaga ja leidsin mugava õppekavapuu. Kõige pealt saad valida õppeaine ja siis on õppevara jaotatud kooliastmete ja teemade kaupa.

 

Teiseks valisin kolm teemat, mida kolmes kooliastmes õpetatakse. Valisin teema, mida selles kooliastmes õpetatakse ja mille omandamine on järgmistes kooliastemetes oluline järgmiste teemade omandamiseks. Valiku tegin enne kui õppevara otsima hakkasin.

I kooliaste

korrutamine 10 piires

II kooliaste

protsendid

III kooliaste

algebraliste murdude liitmine ja lahutamine

Tulemused

I kooliaste materjalide seast leidsin korrutamise üles. Natuke keeruline oli keeruline korrutamise koht üles leida, aga lõpuks leidsin sealt alt palju erinevaid viiteid nii töölehtedele kui ka mängudele. Samuti leiab selle teemalisi materjale kui lihtsalt otsingusse sisestada korrutamine. Materjalid, mis välja tulevad küll erinevad vähesel määral õppevarapuust leitud materjalidest, aga ma ei näe selles probleemi.

II kooliastme materjalide hulgast leidsin protsentarvutused kiiremini. Avastasin, et koolielusse on ka lisatud vene keelseid õppematerjale. Minu arvates on see tore, et koolielu on mõeldud mitte ainult eesti keelsete materjalide jagamiseks See pani mind mõtlema, et koolielu võiks võimaldada ka materjalide sorteerimist sisu keele järgi. Näiteks kui eesti keelne mäng asub inglise keelses keskkonnas, siis on märgitud, et see õppevara on eesti keelne ja kui eesti keelses keskkonnas on vene keelne materjal, siis võiks olla märge, et see on vene keelne. Ehk et oluline on õppematerjali sisu keel.

Mulle meeldib, et leitud vahendite loetelus on kohe võimalik näha, mis tüüpi õppevaraga tegu on (esitlus, mäng, äpp, koduleht jne).

Leitud materjalid tunduvad asjalikud ja õpetajale kergesti kasutatavad.

III kooliaste materjalidest navigeerisin kohta, kust võiks eelnimetatud teema leida(MatemaatikaIII kooliasteALGEBRAAlgebraline murd. Tehted algebraliste murdudega). Kahjuks ei olnud seal ühtki õppematerjali.

Mulle meeldib, et kuigi õppematerjale veel ei ole, on selle jaoks koht juba valmis. Esiteks näeb õpetaja, et sellle kohta siit veel materjale ei leia ja teiseks on uute materjalide lisamisel juba koht, kuhu materjale lisada olemas.

Koolieluga tutvumise järel olen koolielu õppevara osas meeldivalt üllatunud. Arvan, et mitmed sealsed tugevused võiksid üle kanduda ka töövahendite sektsiooni. Vahendite leidmine käib ainult üksikute märksõnade kaudu ja seda, kas ja milliste vahenditega need töötavad ja/või milliseid vaja on, ei saa tihti enne teada kui olla konkreetse töövahendi lehel või juhendit lugedes.

Usun, et koolielul on Eesti üldhariduse kontekstis teiste repositooriumidega võrreldes suurem potentsiaal just seetõttu, et see arvestab eesti koolide õppekavaga.

Vastupidise näitena soovisin kae koolist anda õpilastele koduöö ülesannet harilike murdude lahutamise teemal. Paraku oli kae koolis hariliku murdude teema, mis oli kohe järgmine harilike murdude liitmisele selline, kus vastused tulid negatiivsed või lahutati negatiivsest murrust negatiivne murd. Eestis õpetatava õppekava järgi tuleb see teema alles järgmises kooliastemes. Arvatavasti on inglise keelse KhanAcademy õppematerjalid tõlgitud, aga ei ole arvestatud Eestis õpetatavat teemade järjekorda. See probleem esineb ka inglise keelsete keskkondade töölehtedega, kus eeldatatavad eelteadmised ei kohandu meie õppekavaga.

Seetõttu usun, et Koolielul on suur potentsiaal. Selleks, et see potentsiaal realiseeruks oleks vaja, et õpetajad enda loodud või leitud materjale Koolielu keskkonda üles laeksid. Usun, et põhjus, miks seda ei tehta veel mahus nagu seda võiks teha (vt III kooliastmes otsitud materjali tulemusi) peitub õpetajate mõtteviisis. Ei olda valmis või ei julgeta oma õppematerjale avalikult jagada ja ei saada aru, mis kasu sellest saab. Selleks, et see mõtteviis muutuks oleks vaja süsteemset teavitustööd, kuidas see mulle kasulik on. Küll see julgus järgi tuleb.

 


Selle koduöö lugemise ajal soovisin muuta ka tekstide lugemist efektiivsemaks ja alguses otsisin varianti, mis eesti keelse teksti heliks muudab, aga toimivat varianti ei leidnud (selle ajaga oleks mul soovtud artikkel ammu juba läbi olnud). Loobusin ja lugesin ja siis meenus mulle üks rakendus, mis kunagi välja tuli, aga toona oli ta veel prototüübina ja ei olnud võimalik seda kasutada eriti. Otsisin üles ja installisin selle. Olen seda testinud ja jube vinge asi on. http://spritzinc.com/

Advertisements

One thought on “Õpiobjekti mõiste ja õppematerjalide levitamise vahendid

  1. Pingback: Õpiobjektide ja repositooriumide teema kokkuvõte | Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s