Õpileping

Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?

Soovin õppida, kuidas luua korralikke õppevahendeid, mis täidaksid õppeeesmärke. Kuidas kasutada juba olemasolevaid õppevahendeid ning kuidas need endale sobilikeks kohandada ning mis piirangud sellistes olukordades on (creative commons).

Teine oluline teema on kuidas enda koostatud õppematerjale koondada ja neid jagada.

Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima?

See teema on oluline, sest selle teemal küsivad gümnaasiumi õpetajad tihti nõu (Kuidas materjale asjakohaselt esitada, lisada erinevaid materjale jne).

Teine teema on oluline selleks, et endal oleks ülevaade, mida ma koostanud olen ja millised minu materjalid internetist leitavad on, et need oleks minu nimega seotud ja mulle endal oleks ülevaade nö portfoolio. Samas sooviksin, et need oleks võimalikult lihtsasti leitavad ja ei oleks kinnistes süsteemides, kuhu huvilised ei pääse ligi.

Samuti sooviksin tegeleda kirjandusega, mis analüüsiks julgelt digitaalseid õppematerjale ja nende efektiivsust võrreldes mitte digitaalsete õppematerjalidega.  Kuidas eristada digirabelemist digiõppimisest.

Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?

Minu eesmärk on selles aines kõik blogi postitused kirjutada õigeaegselt, et olla ülejäänud kursusega samas tempos.

Kirjandust hakata ka ise natukene otsima ja sellega tutvuma.

 

Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen?

Tean, et mul on märtsi esimesel kolmel nädalal ajaga ülikitsas. Proovin sellega arvestada ja oma tegevused sel perioodil väga ratsionaalselt planeerida.

Kindlasti plaanin õppematerjalide teemal ka kolleegidega suhtlust jätkata, et üheskoos minu teadmiste kasvuga toimuks ka arusaama, mida õpetajad vajavad, kasv.

Hindamine – Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?

Olen oma eesmärgid saavutanud kui semestri lõpuks on mul nö enda portfoolio, kuhu koondan enda koostatud õppematerjalid.

Olen koostöös kolleegidega lahendanud nende mure otstarbeka õppematerjali esitluse osas, sealjuures teadlikult arvestades kõiki autoriõigusega seotud piiranguid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s