Viies teema – õppematerjalide autoriõigus

Seekordne ülesande kirjeldus: https://oppematerjalid.wordpress.com/2016/04/04/viies-teema-oppematerjalide-autorioigus-5/

Autoriõiguste teema on keeruline ja teadmatusest on lihtne on teadmatusest autoriõiguste vastu eksida. Koolitöös olen näinud mitmeid materjale, kuhu on lisatud pilte, aga autoritele ei ole viidatud. Usun, et nendes olukordades on tegemist olnud pigem teadmatuse kui tahtliku eksimisega. Meie (õpetajas/ühis)konda ei ole lihtsalt väga haritud sel teemal kuidas täpselt ja mida kasutada võib. Pigem teavad sellest rohkem need, kellele see teema igapäevaselt oluline ja ülejäänud paistavad justkui midagi teadvat sellest, aga päris täpselt aru ei saa. Siin on väike teemaväline lugu kuidas üks käsitööline enda tikandi ühelt tootelt leidis ja mida ta oma autoriõigusi taga ajades veel avastas: http://www.isetegija.net/index.php?ind=blog&op=home&idu=12&singlepost=114602&hc_location=ufi

Kuna mind huvitas kui palju erinevatest materjalidest ikkagi on creative commonsi litsentsiga kasutamiseks lubatud, siis vaatasin kõige pealt läbi mõned keskkonnad, mida õpetajad kasutavad: koolikotti ja kool.ee. Uurisin tavapäraselt matemaatika materjale. Täpsemat otsimise fookust mul veel ei olnud. Õppejõud on oma postituses ka teinud ülevaate, millistes keskkondades kui palju avatud litsentsiga materjale leida võib ülesande teooria osa tabelis 1: https://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/oppematerjalide-autorioigus/.

Kool.ee lehel ei märganud ma mitte mingeid autoriõiguste kohta õppematerjalide enda juures. Mitmed materjalid, mida vaatasin, olid suures nimekirjas lihtsalt pealkirjana ja klikkides tõmbas kohe faili minu arvutisse. Nendel failidel ei olnud juures autorõiguste märke. Mitmetel ei olnud ka autori nime. Üritasin leida lehe üldisest menüüst viiteid, autoriõigustele, aga ei leidnud neid. Mis tekitas minus küsimuse, et kui materjalid on internetis üleval, viidet autorile ja litsentsile ei ole, aga keegi kasutab neid ja paneb oma nime peale, mis siis saab kui autor välja ilmub ja kinnitab, et need on tema materjalid, samas ühtki tõendust tal justkui ei ole selle kohta. Kas nende materjalide printimine ja kasutamine klassiruumis läheb vastuollu autoriõigustega? Raamatutel on kirjas, et nende paljundamine on keelatud, aga kas see kehtib ka interneti materjalide puhul, millel on märge kõik õigused kaitstud?
Järgmisena vaatasin e-koolikotti, mis on uus repositoorium ja millele ootused on suured. Leidsin, et igal õppematerjalil on juures litsentsi tüübi märge. Kõik materjalid, mis ma leidsin olid märgitud litsentsitüübiga: “Kõik õigused kaitstud”. Nii nagu mina olen autorõiguste kaitsmisest aru saanud, siis ma ei tohi neid materjale kasutada ja enda jaoks ilma autori nõusolekuta kasutada. Loodetavasti kui õpetajad selle keskkonna enda jaoks avastavad, tuleb sinna creative commonsi litsentsiga materjale juurde, võimalus selleks on loodud. Hetkel ei leidnud ühtki, mis oleks avatud litsentsiga.

Läksin oma otsimisega konkreetsemaks ja hakkasin otsima algebralise lihtsustamise materjale, mis oleks cc litsentsiga, mis lubaks materjali endale sobivaks kohandada. Teema valisin selle, mis on minu arvates põhikooli kõige keerulisem õpilastele ja mille kohta õpikutes huvitavaid ja selgitavaid materjale on vähe.

Leidsin veeblehe http://www.senteacher.org/print/. Lehe allosas on öeldud, et enamus materjalid on CC BY-NC-SA 3.0 litsentsiga. Kahjuks sellel lehel ei olnud algebralist lihtsustamist.

Eesti keelse otsinguga kahjuks selle teema kohta materjal ei leidnud.

Inglise keeles leidsin mitmeid youtube videod, aga mitte ühtki töölehte.

Oma otsingu tulemustena võin öelda, et saan aru õpetajatest, kes küll tahaksid leida ja kasutada materjale minemata vastuollu autoriõigustega, aga loobuvad sest nii on kasutuskõlblike materjalide hulk väga väike. Loodan, et õpetajate teadlikus, soov ja valmidus oma materjale jagada kasvab ja seeläbi kasvab ka creative commonsi jagamisõigustega levivate materjalide hulk.

Usun, et tulevikus olen autoriõiguste litsentsiga rohkem kursis ja mõtlen oma tegevustes sellele natukene rohkem. Sooviksin oma materjalide puhul kasutada litsentsi, mis lubab materjali kohandada ja edasi jagada või muuta ja edasi jagada mitte ärilistel eesmärkidel.

Advertisements

One thought on “Viies teema – õppematerjalide autoriõigus

  1. Pingback: Autoriõiguse teema kokkuvõte | Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s